نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش مخصوص داخل بشکه-FS21111

پوشش مخصوص داخل بشکه (FS21111) ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین اپوکسی فنولیک و اپوکسی می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ ومقاومت عالی به مواد مختلف را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

سیلر اپوکسی کف – P552

سیلر اپوکسی کف ( P552 ) ، پوشش دو جزئی شفاف بر پايه رزين اپوكسی و هاردنر پلی آميد اصلاح شده است . اين سيلر دارای ويژگی چسبندگی عالی بوده و سطحی كاملا يكنواخت را جهت اجرای پوشش اپوكسی ايجاد مي نمايد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر اخرایی میکاسئوس اپوکسی-P35218

پرایمر اخرایی میکاسئوس اپوکسی-P35218 ، یک پرایمر دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید همراه با پیگمنت ضدخوردگی اکسیدآهن میکاسئوس و اخرا می باشد. از ویژگی های بارز این پوشش، چسبندگی عالی به سطح ،خواص ضدخوردگی، مقاومت عالی در برابر آب، موادشیمیایی و محلول های نمکی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر اخرایی زینک کرومات اپوکسی-P3523

پرایمر اخرایی زینک کرومات اپوکسی- P3523 ، یک پرایمر دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید همراه با پیگمنت ضدخوردگی زینک کرومات و اکسیدآهن اخرا می باشد.از ویژگی های بارز این پوشش، چسبندگی عالی به سطح،خواص ضدخوردگی، مقاومت عالی در برابر آب، موادشیمیایی و محلول های نمکی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر اخرایی زینک فسفات اپوکسی- P3528

پرایمر اخرایی زینک فسفات اپوکسی- P3528 ، یک پرایمر دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید همراه با پیگمنت ضدخوردگی اکسیدآهن اخرا می باشد. از ویژگی های بارز این پرایمر اپوکسی، چسبندگی عالی به سطح ،خواص ضدخوردگی، مقاومت عالی در برابر آب، موادشیمیایی و محلول های نمکی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

کولتار اپوکسی-P253

کولتار اپوکسی یک پوشش دوجزیی بر پایه رزین پلی آمید و تار اصلاح شده می باشد. این پوشش اپوکسی برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و سرد مناسب بوده و مقاومت عالی در برابر زنگ زدگی،اسید کلریدریک ،سدیم هیدرواکساید ،محلول های نمکی و مشتقات نفتی و مقاومت نسبی در برابر شرایط شیمیایی خورنده دارد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر زینک فسفات اپوکسی-P3522

پرایمر زینک فسفات اپوکسی یک پرایمر دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید همراه با پیگمنت ضدخوردگی زینک فسفات می باشد. از ویژگی های بارز این پوشش، چسبندگی عالی به سطح، خواص ضدخوردگی، مقاومت عالی در برابر ریزش آب ، حلال ها، موادشیمیایی و مشتقات نفتی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر زینک ریچ اپوکسی-P3520

پرایمر زینک ریچ اپوکسی (P3520) یک پرایمر دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می باشد این پوشش مقاومت بالایی در مقابل آب و هوا و سایش داشته و با یک پوشش نهایی مناسب در برابر ریزش آب ، حلال ها، مواد شیمیایی و مشتقات نفتی نیز مقاوم می باشد. لازم به ذکر است این پوشش به تنهایی برای غوطه وری در محلول های اسیدی و بازی مناسب نمی باشد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر زینک ریچ اپوکسی-P2520

پرایمر زینک ریچ اپوکسی (P2520) یک پرایمر دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می باشد این پوشش مقاومت بالایی در مقابل آب و هوا و سایش داشته و با یک پوشش نهایی مناسب در برابر ریزش آب ، حلال ها، مواد شیمیایی و مشتقات نفتی نیز مقاوم می باشد. لازم به ذکر است این پوشش به تنهایی برای غوطه وری در محلول های اسیدی و بازی مناسب نمی باشد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر اپوکسی-P352

پرایمر اپوکسی P352 یک پرایمر دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می باشد و از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح ، خواص ضدخوردگی ،مقاومت عالی در برابر آب ،مواد شیمیایی و محلول های نمکی را نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پرایمر اپوکسی کف P552

پوشش دو جزئی شفاف بر پایه رزین اپوكسی و هاردنر پلی آمید اصلاح شده است . این سیلر دارای ویژگی چسبندگی عالی بوده و سطحی كاملا یكنواخت را جهت اجرای پوشش اپوكسی ایجاد می نماید.

پوشش میانی میکاسئوس های بیلد اپوکسیI3521-HB

یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید محتوی پیگمنت اکسیدآهن میکاسئوس و مواد جامد با درصد بالا می باشد. از ویژگی های بارز این پوشش چسبندگی و خواص مکانیکی عالی و همچنین مقاومت عالی در برابر مواد سایشی و خوردگی از طریق مکانیسم Barrier و مقاومت در برابر ریزش بخارات اسیدی و قلیایی، آب و محلول های نمکی و دیگر عوامل خوردگی شیمیایی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی