نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش آلکیدی چکشی(11148,11060,11236)

این پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده می باشد و از درخشندگی و براقیت خوبی برخوردار می باشد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش سیلیکونی مقاوم به دمای600-650 سانتیگراد- (F2709)

F2709 یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین سیلیکونی بوده و تا دمای 600 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دائم و تا دمای 650 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی کوتاه مدت دارد.همچنین این پوشش در برابر عوامل خوردگی، شرایط آب وهوایی و شوک های حرارتی مقاومت عالی دارد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش سیلیکونی مقاوم به دمای400-450 سانتیگراد- (F5709)

F5709 یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین سیلیکونی بوده و تا دمای 400 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دائم وتا دمای 450 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی کوتاه مدت دارد.همچنین این پوشش در برابر عوامل خوردگی،شرایط آب وهوایی و شوک های حرارتی مقاومت عالی دارد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش سیلیکون اکریلیک مقاوم به دمای200-250 سانتیگراد- (F3729)

F3729 یک پوشش تک جزیی برپایه رزین اکریلیک اصلاح شده با سیلیکون بوده و تا دمای °C 200 مقاومت حرارتی دائم و تا دمای °C 250 مقاومت حرارتی کوتاه مدت دارد.همچنین این پوشش چسبندگی خوبی به سطح داشته و قابلیت حفظ خوب رنگ تحت شرایط آب و هوایی را داراست.2

دانلود اطلاعات فنی

کیلر کوره ای-V421

کیلر کوره ای- V421، یک محصول تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی مانند سختی ، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

 

دانلود اطلاعات فنی

پوشش آلومینیوم کوره ای – 21077

پوشش آلومینیوم کوره ای ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین و محتوی پیگمنت آلومینیوم لیفینگ می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،ضربه پذیری ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ، ثبات رنگ و تحمل شوک های حرارتی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش مات کوره ای اکریلیک 150 تا 160 درجه سانتیگراد- F2361-RAL

پوشش مات کوره ای اکریلیک 150 تا 160 درجه سانتیگراد- F2361-RAL ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین اکریلیک می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی قبیل سختی ، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری، چسبندگی و مقاومت در برابر حلال های قوی را می توان نام برد.این محصول دارای مقاومت به سالت اسپری بالایی است.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش مات کوره ای – 26460

پوشش مات کوره ای – 26460 ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی مانند سختی ، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش براق کوره ای اکریلیک 150 تا 160 درجه سانتیگراد- F361-RAL

پوشش براق کوره ای بر پایه رزین اکریلیک می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی قبیل سختی ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ،براقیت عالی،ضربه پذیری، چسبندگی،و مقاومت در برابر حلال های قوی را می توان نام برد.این محصول دارای مقاومت به سالت اسپری بالایی است.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش براق کوره ای 120 تا 150 درجه سانتیگراد- 21111-Ral

پوشش براق کوره ای 120 تا 150 درجه سانتیگراد ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ، ضربه پذیری ، براقیت عالی، انعطاف پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش براق کوره ای 70 تا 90 درجه سانتیگراد -RAL-22111

پوشش براق کوره ای 70 تا 90 درجه سانتیگراد ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،ضربه پذیری ، براقیت عالی، انعطاف پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش مخصوص داخل بشکه-FS21111

پوشش مخصوص داخل بشکه (FS21111) ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین اپوکسی فنولیک و اپوکسی می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ ومقاومت عالی به مواد مختلف را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی