نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 16 12 8

کیلر کوره ای-V421

کیلر کوره ای- V421، یک محصول تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی مانند سختی ، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

 

دانلود اطلاعات فنی

پوشش آلومینیوم کوره ای – 21077

پوشش آلومینیوم کوره ای ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین و محتوی پیگمنت آلومینیوم لیفینگ می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،ضربه پذیری ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ، ثبات رنگ و تحمل شوک های حرارتی را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش مات کوره ای – 26460

پوشش مات کوره ای – 26460 ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی مانند سختی ، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش براق کوره ای 120 تا 150 درجه سانتیگراد- 21111-Ral

پوشش براق کوره ای 120 تا 150 درجه سانتیگراد ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ، ضربه پذیری ، براقیت عالی، انعطاف پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش براق کوره ای 70 تا 90 درجه سانتیگراد -RAL-22111

پوشش براق کوره ای 70 تا 90 درجه سانتیگراد ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،ضربه پذیری ، براقیت عالی، انعطاف پذیری و ثبات رنگ را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی