نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش نهایی اپوکسی پلی آمین F252

پوشش نهایی اپوکسی پلی آمین F252 یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین می باشد. از این پوشش اپوکسی (دریک سیستم اپوکسی) جهت حفاظت از سازه های فلزی و ماشین آلات، سطوح داخلی و خارجی مخازن و لوله هاکه تحت شرایط بسیار خورنده دریایی و صنعتی هستند، می توان استفاده نمود.

دانلود اطلاعات فنی