نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش نهایی آلکیدی صنعتی-F315

یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با می باشد.این پوشش برای سیستم های غوطه ور و شرایط قلیایی پیشنهاد نمی گردد.

دانلود اطلاعات فنی