نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش میانی آلکیدی صنعتی-I315

یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با مقاومت خوب در برابر عوامل سایشی می باشد.این پوشش برای سیستم های غوطه ور و شرایط قلیایی پیشنهاد نمی گردد.

دانلود اطلاعات فنی