نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پرایمر زینک کرومات آلکیدی-P3153

یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده و محتوی پیگمنت ضدخوردگی زینک کرومات با مقاومت عالی در برابر عوامل سایشی وخوردگی می باشد.همچنین این پوشش چسبندگی خوبی بر روی سطوح آلومینیومی دارد.

دانلود اطلاعات فنی