نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش نهایی اپوکسی پلی آمیدF352

پوشش نهایی اپوکسی پلی آمیدF352 یک پوشش دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید می باشد. ازاین پوشش اپوکسی (دریک سیستم اپوکسی) جهت حفاظت از سازه های فلزی که در معرض شرایط محیطی بسیارخورنده صنعتی و دریایی هستند می توان استفاده نمود.

دانلود اطلاعات فنی