در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش سیلیکونی مقاوم به دمای600-650 سانتیگراد- (F2709)

F2709 یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین سیلیکونی بوده و تا دمای 600 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دائم و تا دمای 650 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی کوتاه مدت دارد.همچنین این پوشش در برابر عوامل خوردگی، شرایط آب وهوایی و شوک های حرارتی مقاومت عالی دارد.

دانلود اطلاعات فنی

پوشش سیلیکونی مقاوم به دمای400-450 سانتیگراد- (F5709)

F5709 یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین سیلیکونی بوده و تا دمای 400 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دائم وتا دمای 450 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی کوتاه مدت دارد.همچنین این پوشش در برابر عوامل خوردگی،شرایط آب وهوایی و شوک های حرارتی مقاومت عالی دارد.

دانلود اطلاعات فنی