نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشش مخصوص داخل بشکه-FS21111

پوشش مخصوص داخل بشکه (FS21111) ، یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین اپوکسی فنولیک و اپوکسی می باشد. از ویژگی های این پوشش، چسبندگی عالی ، قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ،براقیت عالی، انعطاف پذیری ،ضربه پذیری و ثبات رنگ ومقاومت عالی به مواد مختلف را می توان نام برد.

دانلود اطلاعات فنی