نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

پرایمر زینک فسفات آلکیدی- P315

P315یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده و محتوی پیگمنت های ضدخوردگی زینک فسفات با مقاومت در برابر عوامل خورنده می باشد.

دانلود اطلاعات فنی