در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 16 12 8

رنگ پلاستیک مات سوپر خوشه-30111

رنگ پلاستیک مات سوپر خوشه براساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 تولید شده از ویژگی های این محصول می توان سرعت خشک شدن و پوشش بالا ، چسبندگی عالی ، مقاومت در برابر سایش و شستشو، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

رنگ پلاستیک مات خوشه-30110

رنگ پلاستیک مات خوشه براساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 تولید شده از ویژگی های این محصول می توان سرعت خشک شدن و پوشش بالا ، چسبندگی عالی ، مقاومت در برابر سایش و شستشو، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را نام برد.