نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 16 12 8

پوشرنگ آلکیدی آلومینیم خوشه -16077

پوشرنگ آلکیدی آلومینیوم خوشه بر پایه رزین آلکید لانگ و بهترین نوع مواد اولیه با جلوه متالیک جهت زیبایی و حفاظت سازه های فلزی در شرایط جوی معمولی ساخته شده و از چسبندگی و سختی مناسبی بر خوردار است.

دانلود اطلاعات فنی

پوشرنگ آلکیدی آلومینیم پگاه -9077

پوشرنگ آلکیدی آلومینیم پگاه بر پایه رزین آلکید لانگ و بهترین نوع مواد اولیه با جلوه متالیک جهت زیبایی و حفاظت سازه های فلزی در شرایط جوی معمولی ساخته شده و از چسبندگی و سختی مناسبی بر خوردار است.

دانلود اطلاعات فنی