نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

جلای آلکیدی براق خوشه – 4008

روغن جلای آلکیدی براق خوشه به صورت تک جزئی بر پایه رزین آلکید جهت پوشش کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان و همچنین جهت استفاده در بتونه های ساختمانی (روان کردن بتونه ) به کار می رود.

دانلود اطلاعات فنی