نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

تینر روغنی خودرنگ – 11

این تینر جهت رقیق نمودن رنگ های بر پایه الکید رزین لانگ اویل و نیز وارنیش های الکیدی بکار می رود.

دانلود اطلاعات فنی