در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 16 12 8

آستری آلکیدی شالیز( پوشش زیرین) -8111

آستری آلکیدی شالیز بر پایه رزین آلکید هوا خشک میباشد که بدلیل چسبدگی بالا و قابلیت انعطاف خوب ، برای رنگ آمیزی سطوح گچی و سیمانی به عنوان آستری به کار میرود.

دانلود اطلاعات فنی