نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 16 12 8

رنگ روغنی مخصوص جدول شالیز

رنگ روغنی جدول از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی جداول بکار می رود. این محصول از سیالیت و براقیت و خشک شدن مناسب برخوردار است می باشد.

دانلود اطلاعات فنی

رنگ ترافيكی دو جزئی بر پايه پلیمر اكريلات و متاکریلات – Khodrang Road T487-… (A+B)

رنگ ترافيكی دو جزئی بر پايه پلیمرهای اکریلات و متاكريلات واکنش پذیر با هاردنر بنزوئیل پراکساید.

دانلود اطلاعات فنی

رنگ ترافيكی سرد ترموپلاست مخصوص جاده های داخل شهر- Khodrang Road T 583-… (W,Y)

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS بر پايه رزین اکریلیک ترموپلاستيک حلالی.

دانلود اطلاعات فنی

رنگ ترافیكی سرد ترموپلاست مخصوص داخل شھر و جاده – Khodrang Road T 383-… (W,Y)

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS بر پايه رزین اکریلیک ترموپلاستيک حلالی.

دانلود اطلاعات فنی