پروژه‌ها

تاریخ انتشار

۱۴۰۲-۰۷-۱۵

اجرای پوشش اپوکسی کف مسلح در باشگاه سپاهان

اجرای پوشش اپوکسی مسلح بر روی بستر سرامیک رختکن باشگاه سپاهان اصفهان

پروژه های مرتبط

اجرای کفپوش اپوکسی مسلح با دولایه الیاف و‌تراولینگ در شرکت پارتاک
اجرای پوشش مخصوص سوله جهت کارخانجات لوازم خانگی اسنوا
اجرای پوشش اپوکسی کف در پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه
اجرای پوشش اپوکسی کف پروژه مجتمع پاژ مشهد