در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 16 12 8

رنگ ترافيكی سرد ترموپلاست مخصوص جاده های داخل شهر- Khodrang Road T 583-… (W,Y)

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS بر پايه رزین اکریلیک ترموپلاستيک حلالی.

دانلود اطلاعات فنی

رنگ ترافیكی سرد ترموپلاست مخصوص داخل شھر و جاده – Khodrang Road T 383-… (W,Y)

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS بر پايه رزین اکریلیک ترموپلاستيک حلالی.

دانلود اطلاعات فنی