فارسی / EN

Search
Generic filters
[wd_asp id=2]

درباره ما

درباره ما

 خودرنگ از گذشته تا به امروز

 مجتمـــع صنایع شیمیایــی خودرنگ به عنوان اولیـن کارخانه مـدرن و مکانیـزه رنگسـازی در شهـر گنبــدهای فیروزه ای اصفهــان تاسیس گردید. مجتمــع صنایع شیمیایی خودرنــگ در سال ۱۳۶۲و در فضــای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت با استفــاده از دانش نوین و تکنولـوژی پیشرفته در زمینه توسعه نظام کیفیت؛استاندارد ملی ایران را برای کلیه محصولات خود اخذ و نیز در سال های متمادی به عنوان واحد نمونه برگزیده شده است. مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ با عضویت در انجمن های تحقیقاتی و علمی بین المللی و داخلی سعی دارد تا تولیدات خود را مطابق با تمامی استاندارد های جهـانی تولید و عرضه نماید. مشـاورین این شرکت در واحد مهندسی فروش و آزمایشگاه آمادگی دارند شما را در انتخاب سیستم رنگ ، مشخصات فنی و پو شش های مورد نیاز یاری نمایند. 

۰
سال فعالیت
۰
تعداد پروژ ها
۰
تعداد محصولات
۰
تعداد پرسنل

چشم انداز خودرنگ در آینده

  مجتمـــع صنایع شیمیایــی خودرنگ به عنوان اولیـن کارخانه مـدرن و مکانیـزه رنگسـازی در شهـر گنبــدهای فیروزه ای اصفهــان تاسیس گردید. مجتمــع صنایع شیمیایی خودرنــگ در سال ۱۳۶۲و در فضــای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت با استفــاده از دانش نوین و تکنولـوژی پیشرفته در زمینه توسعه نظام کیفیت؛استاندارد ملی ایران را برای کلیه محصولات خود اخذ و نیز در سال های متمادی به عنوان واحد نمونه برگزیده شده است. مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ با عضویت در انجمن های تحقیقاتی و علمی بین المللی و داخلی سعی دارد تا تولیدات خود را مطابق با تمامی استاندارد های جهـانی تولید و عرضه نماید. مشـاورین این شرکت در واحد مهندسی فروش و آزمایشگاه آمادگی دارند شما را در انتخاب سیستم رنگ ، مشخصات فنی و پو شش های مورد نیاز یاری نمایند. مجتمـــع صنایع شیمیایــی خودرنگ به عنوان اولیـن کارخانه مـدرن و مکانیـزه رنگسـازی در شهـر گنبــدهای فیروزه ای اصفهــان تاسیس گردید. مجتمــع صنایع شیمیایی خودرنــگ در سال ۱۳۶۲و در فضــای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت با استفــاده از دانش نوین و تکنولـوژی پیشرفته در زمینه توسعه نظام کیفیت؛استاندارد ملی ایران را برای کلیه محصولات خود اخذ و نیز در سال های متمادی به عنوان واحد نمونه برگزیده شده است. مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ با عضویت در انجمن های تحقیقاتی و علمی بین المللی و داخلی سعی دارد تا تولیدات خود را مطابق با تمامی استاندارد های جهـانی تولید و عرضه نماید. مشـاورین این شرکت در واحد مهندسی فروش و آزمایشگاه آمادگی دارند شما را در انتخاب سیستم رنگ ، مشخصات فنی و پو شش های مورد نیاز یاری نمایند.مجتمـــع صنایع شیمیایــی خودرنگ به عنوان اولیـن کارخانه مـدرن و مکانیـزه رنگسـازی در شهـر گنبــدهای فیروزه ای اصفهــان تاسیس گردید. مجتمــع صنایع شیمیایی خودرنــگ در سال ۱۳۶۲و در فضــای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت با استفــاده از دانش نوین و تکنولـوژی پیشرفته در زمینه توسعه نظام کیفیت؛استاندارد ملی ایران را برای کلیه محصولات خود اخذ و نیز در سال های متمادی به عنوان واحد نمونه برگزیده شده است. مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ با عضویت در انجمن های تحقیقاتی و علمی بین المللی و داخلی سعی دارد تا تولیدات خود را مطابق با تمامی استاندارد های جهـانی تولید و عرضه نماید. مشـاورین این شرکت در واحد مهندسی فروش و آزمایشگاه آمادگی دارند شما را در انتخاب سیستم رنگ ، مشخصات فنی و پو شش های مورد نیاز یاری نمایند.

منوی دسته‌بندی را در تنظیمات قالب -> سربرگ -> منو -> منوی موبایل (دسته‌بندی‌ها) تنظیم کنید)
ایجاد اولین منوی ناوبری در اینجا
سبد خرید فروشگاه
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.