خدمات
New Page 3

واحد اجرایی مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ متشکل از گروه کارشناسان و طراحان بوده و جهت مشاوره ، نظارت و اجرای پروژه های پیشنهادی فعالیت می نماید. گروه کارشناسان واحد اجرایی با توجه به شرایط محیطی و نیازهای کارفرما ، اقدام به بررسی پروژه ها نموده و سیکل مناسب را پیشنهاد می نمایند.

این واحد در زمینه اجرای پوششهای ساختمانی ، صنعتی ، ترافیکی و... طرح های لازم را ارائه نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای آن اقدام می نماید.

سوابق اجرایی:

  1. پروژه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن LNG فاز9 و 10 عسلویه طرف قرارداد مهدین.
  2.  پروژه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن در W-Wall در فازهای 16- 15 - 10 - 9 طرف  قرارداد شرکت پناه سازان ایران.
  3. پروژه رنگ آمیزی ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی جزیره سیری طرف قرارداد شرکت اویک.
  4. پروژه رنگ آمیزی ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی فازهای 16 - 15- 10 - 9.
  5. پروژه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن LNG در فاز16 – 15 سطحی بالغ بر 7000 مترمربع.