ارتباط با ما

دفتر مرکزی: اصفهان ، بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان ریف

تلفن:      (12خط) 36252000 - 031 

فاکس: 36278480 - 36279694 - 031  

                                                                                                                                               


دفتر تهران: خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید فتحی شقاقی ، ساختمان شماره 10

تلفن :           19- 88727011 - 021

فاکس:                88727060 -   021کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان – شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، ورودی اول - مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ

تلفن:             4-53323201 - 031                                                                                                                                                       

فاکس:              53323205 -  031